Nuorisotyö verkkoympäristössä

Tutkimus ja käytännöt tarkasteluun

Mistä siis puhumme, kun puhumme mediakasvatuksesta tutkimuksena? Millä tavalla tutkimus linkittyy käytäntöjen kehittämiseen?

Teinikarkotin-teemasarja

Lahden kauppakeskus Triossa kokeiltiin syksyllä 2009 teinikarkotinta, jonka avulla pyrittiin pitämään nuoret poissa kauppakeskuksesta. Teinikarkotin-teemasarjassa viritettiin teemasta keskustelua keväällä 2010. Onko mikään muuttunut?

Kunta kouluun

Demokratiaoppitunti pureutuu vaikuttavasti lasten ja nuorten asioiden hoitoon yhteiskunnassa.

Rottakuningas, pelin alamainen

Jos kotoanne löytyy omaan huoneeseensa hautautunut haiseva, mikropizzoilla elävä ja tietokoneen ruutuun kiinni tarttunut kummajainen, teille on tehty Petri Kotwican ohjaama elokuva Rat King.

Virtuaalinen vapaa-aika

Työryhmän esittelyssä kannustettiin pohtimaan ennakkoon sitä, mitä virtuaalisella vapaa-ajalla tarkoitetaan ja miten se todentuu yhteiskunnassa. Keskustelua oli tarkoitus alustaa sopivasti erilaisista, mutta toisiinsa limittyvistä näkökulmista.

Kiusaamista online vai offline?

Nettikiusaamisilmiöstä on puhuttu mediassa viimeisten vuosien ajan voimallisesti. Samalla tietoisuutemme ja kykymme havaita ilmiö on lisääntynyt. Monille on saattanut syntyä käsitys, että nettikiusaaminen olisi jotenkin erityisen massiivinen ja yleistyvä ilmiö. Tutkimustulokset näyttävät jotain muuta: viimeisin EU Kids Online -tutkimus osoittaa, että vain viisi prosenttia suomalaislapsista on kokenut netissä kiusaamista.

Nettiturvallisuus ei ole pelkkää vaaroista varoittelua

Muut kasvattajat pääsevät harvoin yhtä lähelle nuorten nettielämää kuin verkossa toimivat nuorisotyöntekijät. Vanhempien ja opettajien hyvää tarkoittavat nettiturvallisuusneuvot jäävät sangen irrallisiksi, jos kasvattajat eivät tunne nuoren netinkäyttötapoja. Verkkonuorisotyöntekijä sen sijaan on aivan asian ytimessä, joten hän on nuoren silmissä erittäin uskottava nettiturvallisuudesta muistuttelija.

Nuoret ja netin vaarat

Nuoret käyttävät nettiä ajanvietteenä. He pelaavat pelejä, pitävät yhteyttä kavereihinsa ja etsivät uusia tuttuja sekä samalla rakentavat omaa identiteettiään verkossa. Osa nuorista syyllistyy netissä myös rikoksiin, ja joistain tulee rikoksen uhreja.

Verkkonuorisotyön rooli nettikiusaamiseen puuttumisessa

Tämän päivän Internet-maailma on sisällöiltään monipuolinen ja vaihteleva, mikä tuo elämään sekä mahdollisuuksia että uhkia. Erityisesti nuorten käyttäjien suosiman sosiaalisen median useat toimintamahdollisuudet tuovat mukanaan keinoja pitää yhteyttä ennestään tuttuihin ihmisiin, luoda uusia kontakteja ja tuottaa omaa sisältöä verkkoon. Nykypäivän mediaympäristö mahdollistaa myös täysin nimettömänä toimimisen.

Ajatuksia etsivästä verkkonuorisotyöstä

Kirjoitan etsivän nuorisotyön kentän ulkopuolisena näkökulman etsivästä nuorisotyöstä verkossa. Tavallaan kirjoitan tätä myös nuorisotyön kentän ulkopuolelta ollessani opintovapaalla 12 vuoden nuorisotyön jälkeen. Viimeisenä työkokonaisuutenani on ollut Netari.fi-hankkeen luotsaaminen projektipäällikkönä. Siltä osin koen omaavani näkemystä tämänhetkisestä verkkonuorisotyön kentästä. Tältä pohjalta kirjoitan mietintäni etsivän nuorisotyön osasta verkkotyössä.

Sivut