Keho, mieli, seksuaalisuus

Matka minuksi on kurkistus bloggaamisen kulissien taakse

Dokumenttielokuva Matka minuksi kertoo kolmesta bloggarista, jotka kärsivät riittämättömyyden tunteesta ja etsivät ideaaliminäänsä kukin omalla tavallaan.

Monitulkintainen sukupuolisensitiivisyys

 
Sukupuolisensitiivisyydeksi voidaan nimetä näkökulma, jossa tiedostetaan ja tunnistetaan sukupuolen merkitys ja sukupuolistereotypioiden rajoittavuus kasvatus- ja vuorovaikutustyössä.

Voimalla 17 tytön

Ranskalainen 17 girls (17 filles, 2011) on elokuva siitä, kuinka pitkälle nuorten idealismi ja trendit voivat mennä.

Pojat on poikia – kuuluuko väkivalta poikien elämään?

Eikö poika ja mies voi pelätä väkivaltaa tai kärsiä siitä?

Naisen osa?

Kirja on saanut raflaavan nimensä kansanlaulusta, jossa hulivililikan pimppi kuljeskelee ja hyppelee aivan valloillaan. Kirjan sisältö ei kuitenkaan ole yhtä hilpeä

Poikien kokema seksuaalinen väkivalta jää tunnistamatta

Antti Ervasti väittää, että poikien ja nuorten miesten kokema seksuaalinen väkivalta jää usein tunnistamatta.

Lastensuojelun tieto ja tutkimus – Asiantuntijoiden näkökulma

Lastensuojelun tieto ja tutkimus näyttäytyy pirstaleisena ja hajanaisena. Elina Pekkarinen (2011) on selvittänyt Lastensuojelun tieto ja tutkimus -hankkeen tutkimusraportissaan lastensuojelun asiantuntijoiden näkemystä lastensuojelututkimuksen nykytilasta ja tarpeista fokusryhmähaastattelun avulla.

Vastarintaliike pitää tuhota

Koti-isä Jukka Laajarinne lienee kirjoittanut vuoden rohkeimman pamfletin. Hänen keskeinen viestinsä on selvä: lasten tulisi kasvaa itsenään, ei sellaisiksi kuin aikuiset haluaisivat heidän kasvavan.

”Heidän tietonsa siirtyy minun ruumiiseeni”

Kun he saapuvat, ei heillä useinkaan ole mukana muuta kuin kehonsa. Kehonsa muistissa he kantavat traumojaan: pelkoa, väkivaltaa, hengenuhkaa, jopa kidutuskokemuksia. Kun kaikki on epävarmaa, muuttuu liike katkonaiseksi. Vain vahvimmat selviytyvät tänne asti: nuoret aikuiset, useimmiten miehet – joskus kokonaiset perheet. Lapset ovat usein seuranneet vierestä vanhempiensa pahoinpitelyä – tai toisinpäin.

Kiusaamisesta kunnioitukseen

Nuorisotutkimuslehden 2/2011 teema on Väkivalta ja kiusaaminen. On kulttuuriamme kuvaavaa, että traumojemme keskeisenä syynä on kiusatuksi ja pahoinpidellyksi tuleminen, ja ehkä tätäkin vielä yleisemmin laiminlyövässä ja vähättelevässä vuorovaikutuksessa kituminen. Suomalaisten kiintymyssuhteiden on todettu olevan keskimääräistä välttelevämpiä, ja vuorovaikutuksen haavoittavuus onkin kulttuurimme kipukohtia.

Sivut