Hallinta, kontrolli

Nuorisotyöttömyys. Nyt!

Väitän, että Suomen talouspoliittinen eliitti unohtaa nuorisotyöttömyyden. En kuitenkaan tarkoita sanoa, että tunnuslukuja ei seurattaisi tai että teemaa ei pidettäisi esillä. Unohtaminen tapahtuu priorisoinnin kautta. Ja tällä hetkellä jo pitkään on ollut vain yksi pääteema, jonka ympärille Suomen taloudellinen selviäminen, kestokyky, kilpailutalous kiedotaan. Tarkoitan työurien pidentämistä ja eläköitymiskysymystä.

Yhteinen suunnittelu voi jäädä näennäiseksi huolipaperiksi

Sosiologi Mirja Määttä Kuopiosta väittää, että yhteinen suunnittelu voi jäädä näennäiseksi huolipaperiksi.

Vain kipu ja kuolema todella pakottavat hidastamaan

Minä väitän, että vain kipu ja kuolema todella pakottavat hidastamaan nykymaailmassa.

Kapteeninvalintatilanne

…koulun liikuntatunneilla kapteeninvalintatilanne näyttäytyy liikuntaryhmän sisäisenä oppilaiden välisenä valtakuviona, liikunnallisten taitojen performanssina ja pahimmillaan myös häpeän näyttämönä... *

…Ja minä seison hölmistyneenä kentällä kun puolet joukkueesta ei suostu pelaamaan ja joillain on paha mieli ja joku kertoo opelle…**

Nuorisotyöstä ja yhteiskunnasta

Nuorisotyö saa eri maissa erilaisia muotoja. Tony Jeffsin ja Mark K Smithin toimittamassa teoksessa Youth Work Practice tarkastellaan nuorisotyötä Brittein saarten näkökulmasta. Se tarjoaa kiinnostavan vertailunäkökulman suomalaiseen nuorisotyöhön. Teoksessa korostetaan järjestömuotoisen nuorisotyön merkitystä.

Aggressiivinen lähiökoulu: tahra kartalla?

Mitkä ovat ne ranskalaiset kehykset, joihin nuorisoilmiöitä pyritään asettamaan? Kysymys on noussut mieleeni useaan otteeseen seuratessani viime kuukausien mediakeskustelua ja tutkijoiden debattia nuorista. Yksi silmiinpistävä ero verrattuna suomalaiseen keskusteluun on täkäläinen tapa nähdä nuorisoasiat nimenomaisesti osana alue- tai kaupunkipolitiikkaa. Sama pätee myös tutkimukseen: nuoria lähestytään tilan kuluttajina ja tuottajina – tai paikan jähmettäminä vankeina. Kyse ei kuitenkaan ole mistä tahansa tilasta, eikä mistä tahansa nuoruudesta.

Nuorilla on yksi huoli ylitse muiden

Kun nuorilta kysytään heidän huolenaiheistaan, korkeimmalle nousee ilmastonmuutos. Vuoden 2008 nuorisobarometrin vaihtoehdoista se aiheutti eniten epävarmuuden ja turvattomuuden kokemuksia. Vuoden 2006 vaalikyselyssä enemmistö nuorista piti ilmastonmuutosta tärkeämpänä kuin mitään muuta poliittista kysymystä.

Mielen Osoituksen Tunne – kokemuksia pariisilaisilta kaduilta

Kävelen 5-vuotiaan lapseni kanssa päiväkotiin. Pariisin kadulla alkaa viikoittainen Mielen Osoitus: lapsi näyttää tunteensa ja vetoaa aikuisen tunteisiin. Hän tekee sen julkisesti, kaihtamatta ja yleisöä hakien. En halua kävellä, en halua päiväkotiin. Äidin vastaus on niin ikään tunteellinen: hän turhautuu (joko taas), on nolo (älä nyt noin äänekkäästi), yllättynyt (tällä kertaa mieltä osoitetaankin siskolle), tyytyväinen (lapsella on ainakin omaa tahtoa), huojentunut (onneksi nämä ranskalaiset eivät ymmärrä suomen kieltä).

Eläinoikeusaktivismi herättelee ihmisiä ajattelemaan

Väitän, että suomalaiset eläinoikeusaktivistit ovat nykyisin aiempaa taitavampia politikoijia ja mediatoimijoita. Väitän, että aktivistit osaavat toteuttaa harkittuja kampanjoita ja artikuloida sanomansa aiempaa paremmin. Väitän, että asiapitoinen ja harkittu kampanjointi voi alkaa aiempaa enemmän näkyä ihmisten kulutusvalinnoissa.

Nuoret eivät pääse traditiota pakoon

Ainoa minua aidosti kohahduttanut ajatus, johon olen Nuorisotutkimusverkoston julkaisujen kustannustoimittajana kahden vuoden aikana törmännyt, löytyy Leo Straniuksen ja Mikko Salasuon toimittamasta verkkojulkaisusta Talonvaltaus liikkeenä – miksi squat ei antaudu? Siinä Elina Mikolan nimetön haastateltava toteaa kirjoituksessa ”Haluis, että kaikilla olis sellaisia paikkoja”:

Sivut