Tutkimus

Tilastotietoja odotellessa

Kesäkuun puoliväli oli pitkään ajankohta, jolloin edellisen vuoden lastensuojelua koskeva tilasto julkaistiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, entisen Stakesin, sivuille ilmestyneet tiedot olivat odotettuja. Jännitettiin erityisesti sitä, miten kahdelle käyrälle oli käynyt: olivatko kodin ulkopuolelle sijoitettujen ja huostaan otettujen lasten käyrät kasvaneet samalla tavalla kuin edellisinä vuosina. Nuo kasvavien käyrien kuvat olivat ja ovat ehtineet tulla tutuiksi monista yhteyksistä.

Paaluttaako rajoja vai rakentaako siltoja - muutama ajatus lapsuuden ja nuoruuden kenttien työmaahankkeista

Lapsuus ja nuoruus ovat kahden vuosisadan ajan olleet julkisen huomion kohteena. Tunnusomaista tälle huomiolle on ollut huolen siivittämä keskustelu siitä, että nuoret sukupolvet ovat edellisiä kehnompia tai eri tavoin vaarantuneita.Huoli lasten ja nuorten tilasta on tavallisesti kytkeytynyt yhteiskuntien tarpeeseen. Historianystävä voi leikitellä kärjistetyillä tarveanalyyseilla: 1800-luvun alussa tarvittiin tykinruokaa ja vuosisadan lopulla työvoimaa kasvavan teollisuuden tarpeisiin.

Vaeltava etnografia ja vaikea havainto

Se on spämmien poistamista! – huudahti eräs järjestöaktiivi, kun utelin häneltä rasismin vastustamisen mieltä ranskalaisissa järjestöissä. Mitä tämä kuvaannollinen ilmaisu roskapostien hävittämisestä merkitsee tutkijan kenttähavaintona? Miten se näkyy ja kuuluu suomalaiselle tutkijalle, jolle ranskalainen yhteiskunta on samaan aikaan vieras ja tuttu – katsottiinpa asiaa sosiaalisten suhteiden, kulttuuristen käytäntöjen tai politiikan näkökulmasta?

Isyyden vahvistamisen tietopohja ja ruohonjuuritason kehittämistoiminta

Suurkiitokset isyysraportin tuottamisesta. Tämä on oikopolku tutkitun tiedon lähteille. Tuotos mahdollistaa tietoperustaa vahvistavien ruohonjuuritason toimijoiden vaivattoman pääsyn tiedon lähteille. Tuotos lähentää käytännön toimijoita ja tiedon tuottajia. Raportti saattaa myös rohkaista tutkijoiden, kohtaamisten ja vuorovaikutuksen vuoropuhelua.

Muuttuvat isyydet

Työpaikkani, Jyväskylän yliopiston Perhetutkimuskeskus, on mukana EU-hankkeessa Familyplatform, jonka tehtävänä on tuottaa yhteenveto uusimmasta eurooppalaisesta vertailevasta perhetutkimuksesta, paikantaa tämän perusteella keskeiset perhesuhteisiin liittyvät kehityskulut ja tutkimukselliset aukot, ja laatia Euroopan komissiolle suunnitelma siitä, millaista perhetutkimusta Euroopassa lähitulevaisuudessa tarvitaan.

Isyyden ulottuvuuksista

Isyystutkimusraportissa nostetaan esiin yksi vanhemmuuden sukupuolittunut muoto eli isyys ja sen tutkimus. Mielestäni nimenomaan miesten vanhemmuudesta ja sen tutkimisesta on tärkeää keskustella erikseen, koska sukupuolineutraali termi vanhemmuus typistyy useimmiten tarkoittamaan vain äitiyttä. Olenkin ilahtunut perusideasta koota yhteen suomalaiset isyyden tutkimukset ja -tutkijat. Erityisesti arvostan Johanna Mykkäsen ja Ilana Aallon kirjoittamaa loistavaa raporttia isyyden tutkimuksesta Suomessa. Kyseessä on merkittävä askel suomalaisen isyystutkimuksen ja -keskustelun kentällä.

Lyhyt johdatus isyyden vaihtoehtoiseen historiaan

Esitelmä 27.8.2010 Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset – raportti isyyden tutkimuksesta -julkistamistilaisuudessa.

Käsillä olevan raportin Isyyden ihanteet, arki ja kokemukset – raportti isyyden tutkimuksesta ensimmäisessä osassa tehtävänäni on ollut selvittää, millaista tutkimustietoa meillä on isyyden historiasta ja miten isyyden mallit ovat tämän tiedon valossa muuttuneet. Aikaväli ulottuu 1700-luvulta tähän päivään.

Alueellisen nuorisotyön muutoksia

Siellä ne sijaitsevat, nuorisotilat, ostoskeskuksissa, koulujen yhteydessä, kerrostalojen alakerroissa, monitoimitaloissa, omissa rakennuksissa tai vuokratiloissa. Ne vetävät sisäänsä vaihtelevan määrän nuoria. Niistä saattaa muovautua kiistakohteita, kun joku nuorisotalo pitäisi perustaa tai toinen nuorisotalo haluttaisiin sulkea. Ilta- ja viikonlopputöistä pitävät ohjaajat saattavat olla niissä vuosia. Itse tienaan leipäni siitä, että osallistun nuorisotalojen koskevaan kehitystyöhön tutkijan, kehittäjän tai kiinnostuneena toljottavan harrastelijan ominaisuuksissa.

Uutisia kansainvälisiltä vesiltä: Suomi-Saksa purjehti maaliin

Yli kaksi vuotta jatkunut yhteistyöhanke Suomen ja Saksan ministeriöiden välillä on päättynyt. Kahdenvälinen hanke liittyi nuorten osallistumisen vahvistamiseen paikallistasolla. Ministeriöiden välisten kontaktien lisäksi myös nuoret, nuorisojärjestöt ja tutkijat kohtasivat. Syntyi kirjoituksia, vaatimuslistoja, kehittämisaihioita ja Valitusfestarit-tyyppisiä sosiaalisia innovaatioita.

Toiminnan kehittämistä rakenteiden ehdoilla

Olen kevään aikana tutustunut monen kaupungin nuorisotoimen rakenteisiin ja toimintaan. Tutustuminen on tapahtunut niin paikan päällä vierailemalla kuin verkon ja puhelimen välityksellä. Tekemäni hankemuotoinen työ pyrkii kehittämään kunkin kaupungin monikulttuurista nuorisotyötä, tai ehkä osuvammin ilmaistuna kyse on nuorisotyön monikulttuurisuuden kehittämisestä (ks. www.nuorisokanuuna.fi). Tässä kirjoituksessa kyse ei ole kuitenkaan monikulttuurisuudesta, vaan laajemmin nuorisotointen kehittämistyöstä.

Sivut