Tutkimus

Salaisen tiedon lähteellä

Voiko hankalia, ohuen tiedon ilmiöitä tutkia? Salattu, hävetty, vaiettu vastaa kysymykseen jo alaotsikossaan. Hankalia ilmiöitä voidaan ja pitääkin tutkia.

Ruudun takaa – tarvitaan monialaista mediakasvatusta

Millaisten asioiden äärellä lapset ovat mediaalistuvassa yhteiskunnassa? Fanny Vilmilän raportti on napakka kuvaus suomalaisesta mediakasvatuksen tutkimuksesta.

Nuorisolain uudistamisen aluekierros tutkijoiden silmin -teemasarja

Nuorisolakia koskeva kuulemiskierros pidettiin tammikuusta maaliskuuhun eri puolilla Suomea. Jokaista tapahtumaa seurasi nuorisotutkija. Aluetapahtumaan osallistuneet tutkijat raportoivat tilaisuuksien kulkua tämän teemasarjan kirjoituksissa ja esittävät niistä sekä myötämielisiä ja kriittisiä tulkintoja.

Nuorelle koulu on enemmän

Teoksessaan Koulu on enemmän tutkija Tomi Kiilakoski tarkastelee koulun ja nuorisotyön yhteistyön tämänhetkisiä käytäntöjä, mahdollisuuksia ja ongelmia.

Mitä teknologisoituminen tarkoittaa kasvatuksessa?

Tomi Kiilakosken väitöskirjassa pohditaan, millaiseen kulttuuriin ja käytäntöihin teknologia kasvattaa meidät.

Olkaamme edes ihmisiä

Nuoruus toisin sanoen on kahdestakymmenestä nuoruutta käsittelevästä kirjoituksesta, näkökulmasta tai tutkimuksesta koostuva toimitettu teos.

Ymmärrys ja käsitteet

Mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen parissa vallitsee laadukkaasti eteenpäin pyrkivä kehittävä tahtotila ja työote. Purjeen kääntämiseen tuulten mukaan tuntuu olevan uskallusta.

Tutkimusmenetelmien roolia pitää korostaa

Tutkimusalana mediakasvatus on saavuttanut vaiheen, jossa ei enää ihmetellä, mistä on kysymys.

Media on merkitys

Marshall McLuhanin kuuluisaa slogania ”media on viesti” remixaten nykyään ”media on merkitys”, se on iholla, saa elämän tuntumaan joltakin.

Mitä opimme Nuorisotutkimusseuran opinnäytekisasta?

Nuorisotutkimusseuran opinnäytekisa on järjestetty 14 kertaa. Kilpailun tavoitteena on ollut nostaa nuorisotutkimuksen tunnettuutta Suomessa. Miten siinä on onnistuttu?

Sivut