Seminaarit ja tapahtumat

Nuorisolakiuudistuksen aluekierros. Tusina tutkijahavaintoja.

Tutkijoiden teksteistä muodostuu monisäikeinen kokonaisuus, jonka läpi juoksee muutamia yhteisiä piirteitä. Ne nostavat esiin näkemyksiä siitä, millainen on nuorisoalan toimintakenttä 2010-luvulla. Teemme johdannossa omia tulkintojamme tekstien pohjalta.

Päivä teatterissa - nuorisolakikiertueen ensi-ilta Tampereella

Opetus- ja kulttuuriministeriön aluekiertue käynnistyi Tampereelta. Teatterin eteisaulassa oli ennen aamuyhdeksää odottava tunnelma, johon sekoittui jännittynyt epätietoisuus siitä, mitä oli tulossa.

Vastakkaisten, limittäisten ja jännitteisten vaatimusten ja toiveiden rönsyilevä mosaiikki

Oulussa nuorisolakiin oltiin verrattain tyytyväisiä, mutta sitä kohtaan osoitettiin myös monia uudistamistoiveita.

Monialainen nuorisotyö tavoitteellisena kasvatustyönä

Niin paljon asiaa, niin monia kärkiä – yhteisenä nimittäjänä monialainen nuorisotyö tavoitteellisena kasvatustyönä.

Elämme niukkoja isojen päätösten aikoja

Nuorisolaki koetaan tärkeäksi asiaksi: se auttaa nuorisoalan toimijoita paikantamaan tehtäväänsä ja suuntaa käytännön toimintaa niin kunnissa kuin järjestöissäkin.

Pasilan tilaisuus ja retoriikka valtio-oppineen lukupöydällä

Etelä-Suomen nuorisolain valmisteluun liittyvä aluetilaisuus oli kiintoisa nuorisopoliittinen sikermä, vaikka itse nuorisolain kehittämisen kommentointi jäikin hiukan etsiväksi ja etäiseksi.

Perusnuorisotyön turvaaminen kunnissa tärkeää

Lapin aluetilaisuuden nuorisolain kuulemisosuus rakentui kahdestatoista etukäteen pyydetystä kommenttipuheenvuorosta.

Evaluaatiotutkimuksen meta-analysointia Porissa – voiko kesäpäiviä tylsemmin viettää?

Evaluutiotutkimuksen yksi keskeinen ongelma on se, että vaikka itse tutkimusraportti olisikin tehty kunnolla, kukaan ei hyödynnä sitä.

Uutispommittaja vai rampa ankka?

Uutispommi! Tutkija mediassa -seminaarin antia Minna Laukkasen kokemana.

Pariisin kirjamessut: chic litiä ja Euroopan-vuosia nuorisolle

Pariisin kirjamessuilla käsiteltiin useassa keskustelussa nuorten lukemista.

Sivut