Internet

Iso paha internet tulee ja syö aivosi

Nicholas Carr (s.1959) käy kirjassaan Pinnalliset läpi kirjapainotaidon historiaa ja pääasiassa viime vuosikymmenellä tehtyä aivotutkimusta. Näiden tutkimusten mukaan aivot muuttuvat kun niitä käytetään eri tavoin. Neurotieteellistä aineistoa kirjoittaja peilaa historialliseen.

Nuoret verkossa muuttamassa maailmaa

Nuorten virtuaaliset yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat keskusteluttaneet nuorisotutkijoita ja päättäjiä viime vuosina Suomessa. On pohdittu muun muassa virtuaalisen nuorisotyön mahdollisuuksia, netin yhteisöllistä rakentumista ja siihen sisältyviä ongelmia.

Kiusaamista online vai offline?

Nettikiusaamisilmiöstä on puhuttu mediassa viimeisten vuosien ajan voimallisesti. Samalla tietoisuutemme ja kykymme havaita ilmiö on lisääntynyt. Monille on saattanut syntyä käsitys, että nettikiusaaminen olisi jotenkin erityisen massiivinen ja yleistyvä ilmiö. Tutkimustulokset näyttävät jotain muuta: viimeisin EU Kids Online -tutkimus osoittaa, että vain viisi prosenttia suomalaislapsista on kokenut netissä kiusaamista.

Sosiaalisessa mediasuossa

Väitän että, sosiaalista mediaa on liikaa.

Nettiturvallisuus ei ole pelkkää vaaroista varoittelua

Muut kasvattajat pääsevät harvoin yhtä lähelle nuorten nettielämää kuin verkossa toimivat nuorisotyöntekijät. Vanhempien ja opettajien hyvää tarkoittavat nettiturvallisuusneuvot jäävät sangen irrallisiksi, jos kasvattajat eivät tunne nuoren netinkäyttötapoja. Verkkonuorisotyöntekijä sen sijaan on aivan asian ytimessä, joten hän on nuoren silmissä erittäin uskottava nettiturvallisuudesta muistuttelija.

Nuoret ja netin vaarat

Nuoret käyttävät nettiä ajanvietteenä. He pelaavat pelejä, pitävät yhteyttä kavereihinsa ja etsivät uusia tuttuja sekä samalla rakentavat omaa identiteettiään verkossa. Osa nuorista syyllistyy netissä myös rikoksiin, ja joistain tulee rikoksen uhreja.

Verkkonuorisotyön rooli nettikiusaamiseen puuttumisessa

Tämän päivän Internet-maailma on sisällöiltään monipuolinen ja vaihteleva, mikä tuo elämään sekä mahdollisuuksia että uhkia. Erityisesti nuorten käyttäjien suosiman sosiaalisen median useat toimintamahdollisuudet tuovat mukanaan keinoja pitää yhteyttä ennestään tuttuihin ihmisiin, luoda uusia kontakteja ja tuottaa omaa sisältöä verkkoon. Nykypäivän mediaympäristö mahdollistaa myös täysin nimettömänä toimimisen.

Ajatuksia etsivästä verkkonuorisotyöstä

Kirjoitan etsivän nuorisotyön kentän ulkopuolisena näkökulman etsivästä nuorisotyöstä verkossa. Tavallaan kirjoitan tätä myös nuorisotyön kentän ulkopuolelta ollessani opintovapaalla 12 vuoden nuorisotyön jälkeen. Viimeisenä työkokonaisuutenani on ollut Netari.fi-hankkeen luotsaaminen projektipäällikkönä. Siltä osin koen omaavani näkemystä tämänhetkisestä verkkonuorisotyön kentästä.

Hope Detectives. Etsivä nuorisotyö Hyvinkäällä

Hyvinkään Etsivä työ, HOPE DETECTIVES määrittelee toimintansa virallisimmillaan seuraavalla tavalla: Hyvinkään Hope nuorten työpajatoiminnan yhteydessä toteutettavan etsivän työn kohderyhmänä ovat 17–29-vuotiaat hyvinkääläiset, jalkautuvaa palveluohjausta tai erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Etsivän työn tavoitteena on tukea nuorta yksilöohjauksen ja jalkautuvan palveluohjauksen keinoin.

Etsivää nuorisotyötä verkossa

Palveluoperaatio Saapas

Julkaise syötteitä