Ala- ja vastakulttuurit

Nuoret verkossa muuttamassa maailmaa

Nuorten virtuaaliset yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat keskusteluttaneet nuorisotutkijoita ja päättäjiä viime vuosina Suomessa. On pohdittu muun muassa virtuaalisen nuorisotyön mahdollisuuksia, netin yhteisöllistä rakentumista ja siihen sisältyviä ongelmia.

Ajattelun kuperkeikat

Suurpääkirjoituksessa käsitellään Sandra Nasser El-Dinen palkittua pro gradu -työtä uudelleen- ja vastaanlukemisen metodeilla. Nasser El-Dinelle representaatioiden muovaaminen muslimikultuuureista merkitsee tasapainoilua sen välillä, ettei tutkija turhaan vahvista vallitsevia negatiivisia stereotyyppejä, muttei toisaalta myöskään kaunistele todellisia sortavia käytäntöjä niihin törmätessään.

Talonvaltaus liikkeenä - miksi squat ei antaudu?

Nuorisotutkimusverkoston julkaisu Talonvaltaus liikkeenä - Miksi squat ei antaudu? tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen monipuolisella ja tuoreella otteella. Julkaisun kirjoittajina ovat laaja joukko talonvaltausten ja nuorisoliikehdinnän pohdiskelijoita aina nuorisoasioista vastaavasta ministeri Stefan Wallinista talonvaltaajiin, kansanedustajiin ja tutkijoihin.

Johdanto: talonvaltaajien uusi sukupolvi

Talonvaltauksia Suomessa voidaan pitää nuorten ja nuorten aikuisten kansalaistoimintana. Ne ovat olleet viime vuosina myös näkyvästi esillä julkisuudessa. Toiminnan versot löytyvät jo kolmen vuosikymmenen takaa, mutta 2000-luvun jälkeen noussut nuori sukupolvi on puhaltanut liikehdintään uutta tuulta. Samalla myös kansalaisten yleinen suhtautuminen talonvaltauksiin on saanut positiivisen vireen.1

Julkaise syötteitä