Toukokuun 2008 tilasto

Tiedot ovat peräisin Jaana Lähteenmaan ja Teija Strandin tuoreesta Pohjanmaan nuorten vapaa-ajan viettoa ja kulttuuriharrastuksia selvittäneestä tutkimuksesta, joka perustuu 2930 pohjanmaalaisen yhdeksäsluokkalaisen lomakehaastatteluihin.

Mutta hetkinen! Rokkia tekevien poikien 30 prosentin osuus näyttää olevan sama kuin ylipäätään soittavien tai laulavien! Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki musisoivat pojat keskittyvät yksinomaan rockin tekoon? Tuskinpa vain, varsinkin kun 28 prosenttia sanoo harrastavansa myös heavyn tekoa ja 10 prosenttia sanoo ottavansa soitto- tai laulutunteja. Ottaako joka kymmenes pohjanmaalainen poika siis heavytunteja?

Mistä nämä luvut sitten kertovat? Yksi tulkinta on, että kaikki vastaajat eivät kerrokaan nykyisestä harrastamisestaan vaan myös haluistaan ja toiveistaan. Toinen mahdollinen selitys on siinä, että musiikin tekeminen ja ”soittaminen” eivät nuorten maailmassa liity suoraan toisiinsa. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan 15 prosenttia 15–24-vuotiaista tosiaan tekee tai muokkaa musiikkia tietokoneella. Mitenköhän on: sanovatko sämplääjät tai skrätsääjät soittavansa jotain?

Hyvä esimerkki kysymysmuotoilun vaikutuksesta tuloksiin on vuoden 2007 Nuorisobarometrissa (s. 73) esitetty kysymys ”Suomessa pitäisi ottaa käyttöön kaikille maksettava perustulo”. 50 prosenttia kannatti ajatusta, 46 vastusti sitä. Sen sijaan kun aiemmin samana vuonna tehdyssä Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 -tutkimuksessa asiaa kysyttiin muodossa ”Kansalaispalkkaa tulee kokeilla Suomessa”, oli samaa mieltä vain 18 prosenttia, eri mieltä 37 prosenttia, ja peräti 45 prosenttia ei osannut sanoa!! Liekö suurien erojen syynä  ”kansalaispalkan” ja ”perustulon” käsitteiden erot, vai se, että toisessa tutkimuksessa puhuttiin ”käyttöön ottamisesta” ja toisessa ”kokeilemisesta”? Emme voi tietää, sillä emme pääse vastaajien pään sisälle!

LÄHTEET

Lähteenmaa, Jaana & Strand, Teija (2008) Etelä- ja Keski-Pohjanmaan suomenkielisten 9.-luokkalaisten nuorten kulttuuriharrastukset ja harrastuksiin liittyvät toiveet.  Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura.

Paakkunainen, Kari (toim. 2007) Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007.  Opetusministeriö & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta

Myllyniemi, Sami (2007)

Perusarvot puntarissa. Nuorisobarometri 2007.

Opetusministeriö & Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasiain neuvottelukunta.