Kommentti - Suurpääkirjoitus http://kommentti.fi/taxonomy/term/2/0 fi Arkipäivän rasismi ja sukupolvien ohipuhuminen http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/arkip%C3%A4iv%C3%A4n-rasismi-ja-sukupolvien-ohipuhuminen <p>Arkip&auml;iv&auml;n rasismi&nbsp;on ilmi&ouml;, jossa sukupolvien ohipuhuminen on erityisen vahvasti l&auml;sn&auml; &ndash; katsottiinpa suomalaista asenneilmastoa, viranomaisten suhdetta rasismikysymykseen tai nuorten arkiel&auml;m&auml;&auml;.</p> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/arkip%C3%A4iv%C3%A4n-rasismi-ja-sukupolvien-ohipuhuminen" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/arkip%C3%A4iv%C3%A4n-rasismi-ja-sukupolvien-ohipuhuminen#comments Globalisaatio, kansainvälisyys, siirtolaisuus Tue, 01 Oct 2013 13:51:44 +0000 Leena Suurpää 1018 at http://kommentti.fi Yhteiskunnallinen tietokilpailu: kuka jää ulkopuolelle? http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/yhteiskunnallinen-tietokilpailu-kuka-j%C3%A4%C3%A4-ulkopuolelle <p>Kuka omistaa &auml;&auml;nen, on ollut perinteisesti demokratiaa m&auml;&auml;ritt&auml;v&auml; kohtalonkysymys. Nykyisin kysymyksen voisi asettaa muotoon kuka omistaa tiedon.</p> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/yhteiskunnallinen-tietokilpailu-kuka-j%C3%A4%C3%A4-ulkopuolelle" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/yhteiskunnallinen-tietokilpailu-kuka-j%C3%A4%C3%A4-ulkopuolelle#comments Politiikka, järjestötoiminta Tutkimus Työelämä tieto Mon, 22 Apr 2013 08:48:06 +0000 Antti Kivijärvi Leena Suurpää 1011 at http://kommentti.fi Kiistanalaisia kansalaisrooleja ja vastuun pallottelua http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/kiistanalaisia-kansalaisrooleja-ja-vastuun-pallottelua <p>Suurp&auml;&auml;kirjoituksessa pohditaan syrj&auml;ytymist&auml; sukupolvi-ilmi&ouml;n&auml;.</p> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/kiistanalaisia-kansalaisrooleja-ja-vastuun-pallottelua" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/kiistanalaisia-kansalaisrooleja-ja-vastuun-pallottelua#comments Politiikka, järjestötoiminta syrjäytyminen yhteiskunta Tue, 18 Sep 2012 08:01:02 +0000 Leena Suurpää 987 at http://kommentti.fi Nuorisotutkijan tieto ja mediajulkisuus http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/nuorisotutkijan-tieto-ja-mediajulkisuus <div>&nbsp;</div> <div>Millaista on nykyp&auml;iv&auml;n tiedonpolitiikka, joka v&auml;ist&auml;m&auml;tt&auml; raamittaa my&ouml;s nuorisotutkijoiden mediasuhdetta?</div> <div>&nbsp;</div> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/nuorisotutkijan-tieto-ja-mediajulkisuus" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/nuorisotutkijan-tieto-ja-mediajulkisuus#comments Nuorisotyö Rikollisuus, väkivalta Tutkimus media Wed, 25 Apr 2012 19:11:40 +0000 Leena Suurpää 966 at http://kommentti.fi Lähiötietämisen tuska http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/l%C3%A4hi%C3%B6tiet%C3%A4misen-tuska <p>Lontoota viime kuukausina p&ouml;llytt&auml;neet mediakeskustelut viritt&auml;v&auml;t nuorisotutkijan mieleen klassisen kysymyksen tiet&auml;misen sosiaalisista ja moraalisista pulmista. </p> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/l%C3%A4hi%C3%B6tiet%C3%A4misen-tuska" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/l%C3%A4hi%C3%B6tiet%C3%A4misen-tuska#comments Globalisaatio, kansainvälisyys, siirtolaisuus Fri, 07 Oct 2011 09:14:38 +0000 Leena Suurpää 916 at http://kommentti.fi Nuorten kansalaistoiminnan globaali vastuu – arvoista politisoitumisen ehtoihin http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/nuorten-kansalaistoiminnan-globaali-vastuu-%E2%80%93-arvoista-politisoitumisen-ehtoihin <p>Mit&auml; kaikkea globaali vastuu voi nuorisoty&ouml;llisest&auml; n&auml;k&ouml;kulmasta tarkoittaa? Nuorisotoiminnan globaalista liikkeest&auml; tulee ensimm&auml;iseksi mieleen nuorisovaihto-ohjelmat sek&auml; suomalaisnuorten oleskelu ulkomailla &ndash; joko fyysisesti tai yh&auml; enenev&auml;ss&auml; m&auml;&auml;rin my&ouml;s virtuaalisesti</p> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/nuorten-kansalaistoiminnan-globaali-vastuu-%E2%80%93-arvoista-politisoitumisen-ehtoihin" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/nuorten-kansalaistoiminnan-globaali-vastuu-%E2%80%93-arvoista-politisoitumisen-ehtoihin#comments Globalisaatio, kansainvälisyys, siirtolaisuus Wed, 25 May 2011 07:42:40 +0000 Leena Suurpää 877 at http://kommentti.fi Ajattelun kuperkeikat http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/ajattelun-kuperkeikat <p>Suurp&auml;&auml;kirjoituksessa k&auml;sitell&auml;&auml;n <strong>Sandra Nasser El-Dinen </strong>palkittua pro gradu -ty&ouml;t&auml; uudelleen- ja vastaanlukemisen metodeilla. Nasser El-Dinelle representaatioiden muovaaminen muslimikultuuureista merkitsee tasapainoilua sen v&auml;lill&auml;, ettei tutkija turhaan vahvista vallitsevia negatiivisia stereotyyppej&auml;, muttei toisaalta my&ouml;sk&auml;&auml;n kaunistele todellisia sortavia k&auml;yt&auml;nt&ouml;j&auml; niihin t&ouml;rm&auml;tess&auml;&auml;n.</p> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/ajattelun-kuperkeikat" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/ajattelun-kuperkeikat#comments Globalisaatio, kansainvälisyys, siirtolaisuus Kasvatus, kasvaminen, kehitys Taide, kulttuuri, nuorisokulttuurit Tutkimus Ala- ja vastakulttuurit Fri, 14 Jan 2011 15:11:45 +0000 Leena Suurpää 797 at http://kommentti.fi Vaeltava etnografia ja vaikea havainto http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/vaeltava-etnografia-ja-vaikea-havainto <p>Se on sp&auml;mmien poistamista! &ndash; huudahti er&auml;s j&auml;rjest&ouml;aktiivi, kun utelin h&auml;nelt&auml; rasismin vastustamisen mielt&auml; ranskalaisissa j&auml;rjest&ouml;iss&auml;. Mit&auml; t&auml;m&auml; kuvaannollinen ilmaisu roskapostien h&auml;vitt&auml;misest&auml; merkitsee tutkijan kentt&auml;havaintona?</p> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/vaeltava-etnografia-ja-vaikea-havainto" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/vaeltava-etnografia-ja-vaikea-havainto#comments Globalisaatio, kansainvälisyys, siirtolaisuus Hallinta, kontrolli Politiikka, järjestötoiminta Tutkimus vaeltava etnografia Sun, 31 Oct 2010 22:00:00 +0000 Leena Suurpää 817 at http://kommentti.fi Amputoidun sosiologian kriisi? http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/amputoidun-sosiologian-kriisi <p>Ranskalainen sosiologia on kriisiss&auml;. T&auml;h&auml;n v&auml;itteeseen olen t&ouml;rm&auml;nnyt useasti Pariisin tutkimusvuoteni aikana.</p> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/amputoidun-sosiologian-kriisi" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/amputoidun-sosiologian-kriisi#comments Globalisaatio, kansainvälisyys, siirtolaisuus Tutkimus Bourdieu Cette France-là Foucault Michel Wieviorka ranskalainen sosiologia Sat, 15 May 2010 21:00:00 +0000 Leena Suurpää 818 at http://kommentti.fi Julkinen kaupunkitila käyttöön – kasvatuksessakin http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/julkinen-kaupunkitila-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-%E2%80%93-kasvatuksessakin <p>Pariisilainen maaliskuun loppupuolen kev&auml;tviikko t&auml;yttyi tasa-arvoisen yhdess&auml; el&auml;misen puolestapuhujista.</p> <p><a href="http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/julkinen-kaupunkitila-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-%E2%80%93-kasvatuksessakin" target="_blank">lue lisää</a></p> http://kommentti.fi/suurp%C3%A4%C3%A4kirjoitus/julkinen-kaupunkitila-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n-%E2%80%93-kasvatuksessakin#comments Globalisaatio, kansainvälisyys, siirtolaisuus Kasvatus, kasvaminen, kehitys Mosquito Alarm TRIBUDOM Vivre ensemble Thu, 15 Apr 2010 21:00:00 +0000 Leena Suurpää 819 at http://kommentti.fi