Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen

Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen -hanke on Nuorisotutkimusseuran yhteistyössä alan toimijoiden kanssa vuonna 2014 toteuttama hanke, jonka tavoitteena on ollut tarkastella mediakasvatuksen tutkimuksen mahdollisia tulevaisuuden suuntia jo tehdyn tutkimuksen ja kartoituksen sekä mediakasvatuksen ja sen tutkimuksen asiantuntijoiden ajatusten pohjalta. Tässä teemasarjassa pyritään tuomaan esiin näkökulmia ja ajatuksia erityisesti hankkeessa tuotetun lasten ja nuorten mediakasvatuksellisen tutkimuksen tulevaisuusvisioon nähden. Visio löytyy hankkeen raportista Media + lapsi + kasvatus. Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen. Miten tulevaisuusvisiossa esitellyt suunnat ovat tuotavissa käytäntöön? Millaista mediakasvatuksen tutkimuksellista kehittämistä visionmukaisten ajatusten pohjalta olisi tehtävä? Millaisia konkreettisia askelia voidaan ottaa?

Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen -teemasarja.