Talonvaltaus liikkeenä - miksi squat ei antaudu?

Nuorisotutkimusverkoston julkaisu Talonvaltaus liikkeenä - Miksi squat ei antaudu? tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen monipuolisella ja tuoreella otteella. Julkaisun kirjoittajina ovat laaja joukko talonvaltausten ja nuorisoliikehdinnän pohdiskelijoita aina nuorisoasioista vastaavasta ministeri Stefan Wallinista talonvaltaajiin, kansanedustajiin ja tutkijoihin. Kyseessä on ainutlaatuinen kokoelma, sillä talonvaltauksia ei ole Suomessa aiemmin käsitelty näin laajasti. Julkaisu luo dialogia ja ymmärrystä eri osapuolten välille, auttaa hahmottamaan törmääviä tulkintoja ja vahvistamaan avoimen kansalaisyhteiskunnan periaatteita. Kirjoituksissa käsitellään muun muassa talonvaltausten historiaa Suomessa, suomalaisten talonvaltausten vertailua ulkomaisiin, vuorovaikutusta hallinnon ja talonvaltaajien välillä sekä autonomiaa ja nuorten omaehtoista toimintaa. Kommentin kolumnina julkaistaan Leo Straniuksen ja Mikko Salasuon kirjoittama julkaisun johdantoteksti.

Julkaisun sisällysluettelo

OSA I: TAUSTA  5

Johdanto: Talonvaltaajien uusi sukupolvi
Leo Stranius & Mikko Salasuo 6

Talonvaltaukset ja nuorten harjoittaman kansalaisaktivismin suhde julkiseen valtaan
Stefan Wallin 9

Vapaa tila, vapaa Helsinki
Vapaa Helsinki -kollektiivi 12

OSA II: HISTORIA 16

Kolme vuosikymmentä talonvaltauksia
Elina Mikola 17

Tila haltuun 1980-luvulla – Freda 42 talonvaltausliikkeenä
Laura Tuominen 20

When the World is not Enough... Megafonin Helsingin toimituksen poliittinen dokumentti talonvaltauksista ja kaupunkitilaa koskevista konflikteista
Megafoni Helsinki 24

OSA III: TALONVALTAUS KANSALAISTOIMINTANA JA YHTEISKUNNALLISENA LIIKKEENÄ  29

Talonvaltaukset yhteiskunnallisena liikkeenä
Leo Stranius 30

Jotain uutta, jotain lainattua, jotain suomalaista? Talonvaltaukset vertailevasta näkökulmasta
Eeva Luhtakallio 39

Talojen valtaaminen ja kansalaisosallistumisen rajat
Riina Simonen 43

Kadunvaltaus ekspressiivisenä kansalaistoimintana
Aura Yliselä 47

OSA IV: TALONVALTAUS KÄYTÄNNÖN TOIMINTANA  52

“Haluis, että kaikilla olis sellaisia paikkoja”
Elina Mikola 53

Talonvaltaajat ja yhteisöllisyyden kaipuu
Riina Simonen 56

Muinaismuistojen tarpeellisuudesta: talonvaltauksien vertailua
Suomessa ja Hollannissa
Oona Juutinen 60

Talonvaltaukset – kaupungin pelastus
Sampo Villanen 63

OSA V: VUOROPUHELU YHTEISKUNNAN KANSSA 69

Neuvottelua ilman yhteistä päämäärää
Mikko Salasuo 70

Vallan valtaajat
Johanna Sumuvuori 73

Talonvaltaukset kaupunkipoliittisina keskustelunherättäjinä
Paavo Arhinmäki 76

Vallatun talon ikkunoista peilautuu omakuva
Mikael Kallavuo 79

Liite 1: Periaatteita projektimme perustaksi. Projekti sosiaalikeskus 82

Kirjoittajat 83