Pullo, pilvi politiikka -tutkimusseminaari

2000-luvun toisen vuosikymmenen keskustelu heijastelee päihdekysymysten politisoitumista. Keskustelu sirpaloituu ja tiedon tulkintakehyksissä kilpailevat yksilön, kansanterveyden ja yhteiskunnallisen vastuunkannon näkökulmat. Valistuksen perustelut eriytyvät vaikuttavuustutkimuksen ulkopuolelle. 

Tutkimusseminaarin tarkoituksena oli esitellä tutkimustietoa ja peilata ajankohtaista keskustelua nuorisoalan ehkäisevässä päihdetyössä.  Seminaarin teema nosti esille ehkäisevän päihdetyön ajankohtaista keskustelua; Kannabis, valistus, raittius ja alkoholi.

Pullo, pilvi politiikka- tutkimusseminaarin ohjelma 20.9.2011

9.00-9.30 Tervetuloa
Tilaisuuden juontaa Immo Parviainen ylitarkastaja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimusseminaarin avaussanat
Opetusministeri Jukka Gustafsson

9.30–10.30 Mitä juuri nyt on hyvä tietää päihteistä
Mikko Salasuo, tutkija
Nuorisotutkimusseura ry

tauko

10.45–11.45 Miksi nuoret juovat ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa
Antti Maunu, tutkija
Helsingin yliopisto

12.00–13.00 Lounas

13.00–14.00 Miten huumausainepolitiikkaa tehdään 2010-luvulla?
Elina Kotovirta, erikoissuunnittelija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

14.00–14.30 Kahvi

14.30–15.30 Tutkimuksesta, valistuksesta ja epävarmuuden sietämisestä
Markku Soikkeli, erikoissuunnittelija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

15.30–16.00 Päätöspuheenvuoro
Reijo Viitanen, lehtori
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Seminaarin järjestivät Preventiimi ja Nuorisotutkimusverkosto.

Seminaaritiedote.