Nuorisotyö

Jokelan koulusurmien opetukset kunnalliselle nuorisotyölle koottu yhteen

Opinnäytetyö aiheesta valmistunut

Jokelan koulusurmat 7.11.2007 vaikutti tapahtumana voimakkaasti nuorisotyön kenttään koko Suomessa ja erityisesti Tuusulassa. Kokemukset ja opetukset on nyt koottu yhteen. Tuusulan nuorisotyön päällikkö Sami Paananen on opiskellut työnsä ohessa Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja tehnyt opinnäytetyönsä Jokelan koulusurmien antamista opetuksista nuorisotyölle.

Nuorisotyö - vahva vaikuttaja

Nuorisotyö on kasvatusta, joka tukee nuorten oman identiteetin ja osaamisen löytymistä ja kehittymistä. Kuntien nuorisotyö vaatii sisällöllistä tarkentamista ja osaamisen vahvistamista. Kasvatuksellinen ohjaus ja monikulttuurinen työ ovat nuorisotyön tärkeimmät työmuodot tällä hetkellä. Nuorten osallisuuden ja kuulemisen merkitys työmuotona kasvaa. Nuorisotyöntekijäkoulutus antaa työssä tarvittavan osaamisen, mutta jo työssä olevien osaamista uusilla tehtäväalueilla pitää vahvistaa.

Urbaani unelma – uusi verkostotutkimus valmistunut

40 seurakuntaa ja yhteisöä osallistui elokuun ensimmäisellä viikolla pääkaupunkiseudulla järjestettyyn Urbaani unelma -tapahtumaan. Hankkeen idea oli yksinkertainen: palveleminen. Yhteisöt järjestivät 100 erilaista palvelutempausta Helsingissä ja sen kehyskunnissa. Tavoitteena oli tehdä hyvää ja yksinkertaisesti auttaa lähimmäisiä. Palvelutempauksissa pestiin autoja, siivottiin puistoja, jaettiin leipää, kiillotettiin kenkiä ja ulkoilutettiin laitostuneita vanhuksia. Hankkeen kautta tavoitettiin 30 000 ihmistä.

Menestyvät yhdistykset verkostoituvat ja toimivat yli rajojen

Toimintaympäristön ja yhdistystoiminnan muutokset haastavat paikallisyhdistyksiä uudistamaan ja kehittämään toimintaansa. Hämeenlinnassa sosiaali- ja terveysalan yhdistysverkoston vuorovaikutuksellinen ja yhteisöllinen toiminta mahdollisti rajojen ylittämisen, tuki yhdistysten työntekijöiden ja vapaaehtoisten oppimista sekä toi yhdistysten toimintaan uusia ideoita ja voimavaroja.

"Voiko vapaaehtoisporsaasta kasvaa sika?"

Opinnäytetyö vapaaehtoistoiminnan ammattilaisten näkökulmista ja yhteistyön mahdollisuuksista vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen esitellään Helsingissä, Kulttuuritalo Gloriassa 7.11.2008 klo 12:00-12:30.

Kaupungissa on nuoren kotikolo

Virtuaalitodellisuus ei ole korvannut kotikulmien ja lähiön kolojen merkitystä nuoren toimintaympäristönä. Nuori liittyy edelleen yhteen kavereiden kanssa ja viettää aikaa runsaasti kasvokkain. Tutkimus helsinkiläisen nuoren toimintaympäristön muutoksesta yllättää myönteisesti. Nuoret viestivät tuntemuksiaan oman asuinalueensa merkityksellisyydestä ja positiivisuudesta. Kohderyhmänä olleet 12–15-vuotiaat pojat harrastavat mopoja, tapaavat toisiaan kahdessa kolmessa perinteisen lähiöalueen kolossa ja viihtyvät hyvin keskenään.

Kommenttipuheenvuoro

Hannu Kareinen: Yhteisöllistä hyvinvointia rakentamassa – nuorisoalan kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana.


Tämä kirjallinen kommentti on kirjoitettu Humakin marraskuisen Järjestö- ja nuorisotyö nyt! -opinnäyteseminaarin jälkeen ottaen huomioon tilaisuudessa käyty keskustelu.

Nuorisoalan kolmas sektori hyvinvointipalveluiden markkinoilla

Yhteisöpedagogi Hannu Kareinen on tarkastellut opinnäytetyössään nuorisoalan kolmannen sektorin roolia hyvinvointipalvelujen tarjoajana. Aihe on ajankohtainen, koska perinteinen yleisavustaminen on väistymässä ja yhteiskunnan resursseja järjestöille ohjataan entistä enemmän ostopalvelu- ja muilla sopimuspohjaisilla ratkaisuilla. Opinnäytetyö julkaistaan torstaina 6.11. klo 14.30 kulttuurikeskus Gloriassa järjestettävässä seminaarissa. Työ on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Järjestö- ja nuorisotyö nyt! 2008

Ensimmäiset humanistisen ja kasvatusalan ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöt esitellään Kulttuuriareena Gloriassa 6.−7.11.2008 Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK), opetusministeriön nuorisoyksikön, Nuorisotutkimusseuran ja Allianssin kanssa yhteistyössä tuotetussa seminaarissa Järjestö- ja nuorisotyö nyt!

Moniammatillisuus, poikkihallinnollisuus ja ohjelmajohtaminen

Merkittävin nuorisopoliittinen siirtymä vuoden 1995 nuorisotyölain ja vuoden 2006 nuorisolain välisenä aikana oli siirtyminen projektiperustaisesta laman jälkien paikkailusta kohti kokonaisvaltaista nuorisopolitiikkaa.

Sivut