Nuorisotyö

Ylivoimainen moniammatillisuus?

Moniammatillinen yhteistyö, poikkihallinnollisuus ja verkostoituminen näyttävät olevan keskeisiä palvelujärjestelmämme epäkohtiin esitettyjä ratkaisuja. Niistä on syntynyt jo kuluneita hokemia. Moniammatillisen yhteistyön tärkeys nousi esille lähes jokaisessa tutkimuksessa, jota käsittelin nuorten nivelvaiheen palveluita koskevassa tutkimusinventaarissa.1 Käytännössä moniammatillisuu-den toteuttaminen on kuitenkin usein osoittautunut haasteelliseksi.

Kumppanuusverkostoissa on vieläkin poliittista poweria!

Mirja Määttä (kolumni Kommentissa 10.11.2007 ja väitös) viitoittaa meille ansiokkaasti ja varovaisen analyyttisesti verkostotyön mahdollisuuksia 2000-luvun alun Suomessa.

Moniammatillisuus nuorisotyön vallattomana resurssina

Alueellamme nuoret riehuvat ja käyttävät päihteitä. Asemalla notkuu tyttöjä, jotka aiheuttavat jatkuvasti häiriötä. Osa uusista seiskaluokkalaisista ei käy koulua. Huoli on suuri, mutta mitä voimme asioille tehdä? Yksin yrittämällä puuttumisen keinoja on vain rajatusti, mutta yhdessä muiden toimijoiden kanssa ehkä paljonkin. Tämän päivän nuorisotyössä moniammatillisuus onkin oman kokemukseni mukaan onneksi arkipäivää.

Moniammatillinen työote nuorisotyön välineenä

Lähestyn kirjoituksessani moniammatillisen yhteistyön teemaa varsin suppeasta näkökulmasta eli omakohtaisista työkokemuksista käsin. Olen työskennellyt nuorisotyön kentällä vuosina 1980–2007: 1980 valvojana nuorisotalolla, 1981–1983 nuorisotyötutkinnon opiskelijana ja harjoittelijana, 1983–1984 ohjaajana nuorisonhuoltolaitoksissa, 1985–2007 nuorisotyöntekijänä suurehkossa kaupungissa ja lukuvuoden 1990–1991 pienen kunnan koulukuraattorina.

Moniammatillisuuden kiemurat nuorten kanssa tehtävässä työssä

Moniammatillisuuden kiemurat nuorten kanssa tehtävässä työssä

Kolme teesiä verkostoista ja moniammatillisesta yhteistyöstä lasten ja nuorten hyvinvointityössä

Esitän kolme teesiä viritelläkseni keskustelua verkostoitumisen ja moniammatillisen yhteistyön teemoista. Nämä teesit perustuvat omaehtoiseen ajatteluun ja tutkimustyössä1 tekemiini havaintoihin.

Moninäkökulmainen ote syrjäytymisprosessien katkaisuun

Onko hallinnonalojen välinen yhteistyö edistänyt nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimenpiteiden vaikuttavuutta?

Omat arvot kohallaan

Oli tosi mukavaa käydä arvokeskustelua. Tärkeitä asioita puhuttiin. Kolme ensimmäistä arvoa kuitattiin kevyesti vertaillen, oltiin samaa niiden merkityksestä. Neljäs oli vaikea, siihen liittyy jotain salamyhkäistä. Vaikka olin keskustelukumppaneideni kanssa tuntenut jo vuosia, siltikään emme avautuneet siitä tosillemme. Mistä arvoista puhuimme? No niistä keski-ikäisten perusarvoista: kolesteroli- ja maksa-arvoista, verenpaineesta ja palkasta.

Raameja ja hämmennystä

Nuorisotyötä on tehtävä lisää surinaa ja palkitsee

Puheenvuoro on pidetty Nuorisotyötä on tehtävä? - kirjan pohjalta järjestetyssä kirjallisessa salongissa 2.10.2007.

Monimuotoinen vai yhtenäinen NOT

Oma perehtymiseni nuorisotyöhön ja -tutkimukseen alkoi viime maaliskuussa, kun tulin harjoittelijaksi Mikko Salasuon Pääkaupunkiseudun nuorisotyön ytimissä -tutkimushankkeeseen. Nuorisotyötä on tehtävä -kirja (NOT) oli tuolloin vielä työn alla.

Julkaise syötteitä