Nuorisolain uudistamisen aluekierros tutkijoiden silmin

Nuorisolain uudistamisen aluekierros tutkijoiden silmin -teemasarja

Nuorisolakia koskeva kuulemiskierros pidettiin tammikuusta maaliskuuhun eri puolilla Suomea. Jokaista tapahtumaa seurasi nuorisotutkija. Aluetapahtumaan osallistuneet tutkijat raportoivat tilaisuuksien kulkua tämän teemasarjan kirjoituksissa ja esittävät niistä sekä myötämielisiä ja kriittisiä tulkintoja.

Nuorisolakiuudistuksen aluekierros. Tusina tutkijahavaintoja.

Tutkijoiden teksteistä muodostuu monisäikeinen kokonaisuus, jonka läpi juoksee muutamia yhteisiä piirteitä. Ne nostavat esiin näkemyksiä siitä, millainen on nuorisoalan toimintakenttä 2010-luvulla. Teemme johdannossa omia tulkintojamme tekstien pohjalta.

Päivä teatterissa - nuorisolakikiertueen ensi-ilta Tampereella

Opetus- ja kulttuuriministeriön aluekiertue käynnistyi Tampereelta. Teatterin eteisaulassa oli ennen aamuyhdeksää odottava tunnelma, johon sekoittui jännittynyt epätietoisuus siitä, mitä oli tulossa.

Vastakkaisten, limittäisten ja jännitteisten vaatimusten ja toiveiden rönsyilevä mosaiikki

Oulussa nuorisolakiin oltiin verrattain tyytyväisiä, mutta sitä kohtaan osoitettiin myös monia uudistamistoiveita.

Monialainen nuorisotyö tavoitteellisena kasvatustyönä

Niin paljon asiaa, niin monia kärkiä – yhteisenä nimittäjänä monialainen nuorisotyö tavoitteellisena kasvatustyönä.

Elämme niukkoja isojen päätösten aikoja

Nuorisolaki koetaan tärkeäksi asiaksi: se auttaa nuorisoalan toimijoita paikantamaan tehtäväänsä ja suuntaa käytännön toimintaa niin kunnissa kuin järjestöissäkin.

Pasilan tilaisuus ja retoriikka valtio-oppineen lukupöydällä

Etelä-Suomen nuorisolain valmisteluun liittyvä aluetilaisuus oli kiintoisa nuorisopoliittinen sikermä, vaikka itse nuorisolain kehittämisen kommentointi jäikin hiukan etsiväksi ja etäiseksi.