Anne-Mari Souto

Monet kulttuuriset rajat

Päivi Harinen, Veronika Honkasalo, Anne-Mari Souto ja Leena Suurpää (toim.)
Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen (2009)
Nuorisotutkimusverkosto

Kun katsoo, minkälaisia uusia kansalaisia Suomeen toivotaan, halutuimpia ovat hyväosaiset, monitaitoiset, joustavasti toimivat nuoret, joilla on hybridinen identiteetti. Näin kirjoittaa Pirkkoliisa Ahponen Ovet auki! -antologiassa.

Monikulttuurisen nuoriso- ja järjestötyön pitäisi löytää toimiva käytäntö erityishuomioimisen ja universaalisuusperiaatteen välillä

Päivi Harinen & Veronika Honkasalo & Anne-Mari Souto & Leena Suurpää
Ovet auki! Monikulttuuriset nuoret, vapaa-aika ja kansalaistoimintaan osallistuminen.
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 91, 2009.

Monikulttuuristen nuorten aseman ja aktiivisuuden tukeminen on haasteellista, koska nuoret eivät näytä kaipaavan erityishuomiota. Näin todetaan Ovet auki!