Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät

Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät: sosiaali- ja kulttuurintutkimuksen risteyksissä -kurssi järjestettiin Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä syksyllä 2011. Jaana Lähteenmaan ja Leena Suurpään vetämän kurssin tavoitteina oli pohtia monitieteistä nuorisotutkimuksen kenttää erityisesti nuoria koskevan tiedontuotannon, tiedonintressien ja tiedon käytön näkökulmista. Kurssilla sivuttiin myös tutkijan erityistä yhteiskunnallista vastuuta ja julkisuuden rooleja sekä tutkimuseettisiä kysymyksiä, kun kyseessä on nuorten ja nuoruuden tutkiminen.

Kurssi suoritettiin osaksi ryhmätyönä. Opiskelijaryhmät valitsivat neljän Nuorisotutkimusverkoston julkaisusarjassa vuosien 2010–2011 aikana ilmestyneen kirjan joukosta teoksen, jota pyydettiin kuvaamaan ja arvioimaan sovelletun tietokäsityksen ja/tai metodologisten valintojen näkökulmasta:

  • Tutkimuksen nuoria ja/tai tutkittavaa aihepiiriä koskevat taustaoletukset?
  • Tutkimuksessa esiin tulevat tiedonintressit? Huomiota voi kiinnittää myös väitteiden perustelemiseen (argumentaatiot) muun muassa koskien metodologisia valintoja.
  • Tutkimuksen seuraukset (implikaatiot) jatkotutkimusten ja nuorten parissa tehtävän työn kannalta.

Teosten kirjoittajien kommentit löydät kirjoitusten lopusta.

Antirasistinen eetos ja tutkijapositiot
Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät, ryhmä I

Lastensuojelun tieto ja tutkimus – Asiantuntijoiden näkökulma
Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät, ryhmä II

Puolustuskannalla. Nuorisobarometri 2010.
Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät, ryhmä III

Koulua on käytävä. Etnografinen tutkimus koululuokasta sosiaalisena tilana.
Nuorisotutkimuksen tieto ja menetelmät, ryhmä IV