Rasisminvastaista toimintaa netissä

Keskusteluissa usein huomaamme, että rasismista on kirjavia käsityksiä ja tämä puhututtaa monesti netissä.”Mitä se rasismi sitten oikein tarkoittaa?” Lyhyesti vastaamme rasismin olevan ihmisen tai ihmisryhmän asettamista muita alempiarvoiseen asemaan esimerkiksi ihonvärin, kulttuurin tai uskonnon vuoksi. Rasismi on nuorten keskuudessa jokapäiväistä ja sitä ylläpidetään monin eri tavoin. Se saattaa olla räikeää ja selkeää, kuten kiusaamista tai väkivallantekoja, mutta usein myös arkisia tekoja, joita sitä kokeneiden nuorten mielestä saa kuulla ja kokea kyllästymiseen asti: loukkaavia vitsejä, haukkumisia tai ryhmästä pois sulkemisia.

Tietoisuuden lisääminen rasismista, sen tunnistamisesta sekä siihen puuttumisesta ovat tärkeitä työkaluja rasismin vastustamisessa. Tätä teemme NoRa-NoRacism -hankkeessa ja päämääränämme on lisätä yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja poistaa ennakkoluuloja.

Rasisminvastaisessa työssämme toteutamme muun muassa erilaisia kampanjoita ja kilpailuja sosiaalisessa mediassa tietoisuuden lisäämiseksi. Järjestämme netissä erilaisia rasismiin ja rasisminvastaisuuteen liittyviä teema-chattejä ja tapahtumia, joista esimerkkinä Elävä kirjasto -menetelmää soveltava Ihmislainaamo ja chatit rasismin kokemuksista.

Keskustelemme paljon nuorten ja aikuisten kanssa erilaisuudesta, syrjinnästä, rasismista ja kiusaamisesta. Etenkin järjestämissämme No Racism -teemachateissa nuoret ovat olleet näistä aiheista todella kiinnostuneita. Keskusteluissa pyrimme antamaan uusia näkökulmia ja tietoa luulojen tilalle. Haluamme myös saada lapset ja nuoret tietoisiksi omista oikeuksistaan sekä kannustaa ja mahdollistaa rasismin kokemuksista puhumisen. Valitettavan usein rasismin kokemukset jäävät pimentoon, joka puolestaan taas johtaa rasismin ilmenemisen ja sen kokemisen loukkaavuuden vähättelyyn.

Keskustelunavauksien lisäksi tärkeää on rasismiin puuttuminen. Valitettavan usein kuulemme nuorilta aikuisten puuttumattomuudesta rasistiseen herjaamiseen. Nuoret tulkitsevat tällaista aikuisen toimintaa monin eri tavoin; aikuinen ei huomaa tai ei vain välitä. Kokemuksemme mukaan arkipäivän rasismiin puuttumista pidetään usein turhana tai jopa rasistiseen toimintaan yllyttävänä, toisaalta taas aikuiset saattavat kokea avuttomuutta keskusteltaessa monikulttuurisuudesta tai rasismista. Tällaiset tilanteet eivät toki aina ole helppoja, mutta vaikeneminen asian edessä on huonoin tapa toimia: rasismin eri muotoihin tulee aina puuttua.

Monesti keskusteluissa vedotaan maahanmuuttokriittisyyteen: ”Eikö maahanmuuttoa sitten muka saa kritisoida?” Maahanmuuttopolitiikasta ja maahanmuutosta saa ja pitää keskustella avoimesti. Keskustelua tulee kuitenkin käydä ketään syrjimättä ja ilman rasistisia piirteitä. On tärkeää nähdä myös maahanmuuttokeskustelun rasistiset piirteet.
Välillä tuntuu myös siltä, että julkisessa keskustelussa keskitytään liikaa siihen, mikä ei ole rasismia tai ketkä tänne saavat tulla, kuin tunnistamaan rasismin ilmenemistä tai vastustamaan sitä.

Nuoret kuitenkin itse muistuttavat meille rasismin olemassaolosta ja siitä, että se ei kohdistu pelkästään maahanmuuttajiin, vaan sitä kokevat myös täällä syntyneet ja kasvaneet lapset ja nuoret. Arjessa heidän suomalaisuuttaan ja tänne kuulumista kyseenalaistetaan jatkuvasti. ”On hämmentävää kun joku käskee mun painua takas sinne mistä tulinkin, vaikka oon aina asunu Suomessa..”

Rasisminvastaisuutta on tärkeää pitää esillä erilaisissa tapahtumissa ja kampanjoissa, mutta yhtä tärkeää on myös puhua ja toimia rasismia vastaan jokapäiväisessä elämässä. Me lupaamme, että seuraavan kerran kun joku tuttavamme kertoo rasistisen vitsin tai perheenjäsenemme valittaa jostain tietystä ihmisryhmästä, olemme rohkeita ja puutumme siihen. Englannissa sanottaisiin: “It’s hard to fight racism at large if you can’t stand up to it in your own backyard.”

Haluatko sinä pitää ääntä yhdenvertaisemman Suomen puolesta? Voit antaa kannanottosi esimerkiksi liittymällä NoRan faniryhmään Facebookissa: Olen__, vastustan rasismia.

Satu Kanninen ja Heli Markkula
NoRa-No Racism -hankkeen projektisuunnittelijat Pelastakaa Lapset ry