Nuorten syrjäytyminen -teemasarja

Nuorten syrjäytyminen on ollut pitkään aihe, jonka kautta nyky-yhteiskunnan ongelmia on pyritty ottamaan julkisessa keskustelussa haltuun. Aivan viime aikoina aihe on kuitenkin ollut aivan poikkeuksellisesti esillä, syrjäytyneiden nuorten määrien haarukoinnin ohella julkisuudessa käydään kiivasta keskustelua ilmiön syistä ja seurauksista niin inhimilliselle hyvinvoinnille kuin kansantalouden kestävyydelle. Teoreettisen pohdinnan ohella vaaditaan yhä äänekkäämmin tositoimia nuorten syrjäytymiseen puuttumiseen. Epäselvyydestään huolimatta syrjäytyminen on siis säilyttänyt paikkansa politiikan, tutkimuksen ja median iskusanana. Kommentin kevään teemakolumnit tuovat nuorten syrjäytymiskeskusteluun niin käytännön toimijoiden, poliitikkojen kuin teoreettisemmasta näkökulmasta asiaa lähestyvien avauksia. Juttusarja ryydittyy myös nuorisotutkijoiden arvioilla nuorten yhteiskuntatakuun ajankohtaisesta teemasta. Millaisista sukupolvien jännitteistä yhteiskuntatakuusta käytävä keskustelu kertoo? Millaista poliittista kulttuuria nuorten yhteiskuntatakuun prosessi maalaa, kansallisesti ja globaalisti? Mikä on nuorten paikka tässä mallissa? Mitä pitäisi tehdä?

Kolumnit

Elina Pekkarinen (20.6.2012): Vuohet, lampaat ja pukit

Jaana Lähteenmaa (7.6.2012):  Huhuu, onko syrjäytynyttä nuorta näkynyt?

Sanna Aaltonen: Missä hukkunut viimeksi nähtiin? (3.5.2012)

Leena Suurpää: Avaus yhteiskuntatakuun nuorisotutkimukselliseksi arvioimiseksi (26.4.2012)

Anu Gretschel: Yhteiskuntatakuu: Havaintoja nuorten kuulemisen prosessista (26.4.2012)

Jani Toivola: Luontaisesti vuorovaikutteinen (25.4.2012)

Kari Paakkunainen: Nuorten yhteiskuntatakuu 2013: historiallisten talkoiden kriittistä kommentointia (17.4.2012)

Tomi Kiilakoski: Sama kategoria, eri elämäntilanteet (17.4.2012)

Jaana Lähteenaa, Marjaana Kojo & Mirja Määttä: Onnistuuko nuorten työttömien aktivointi? (17.4.2012)

Sami Seppilä: Syrjäytymisen kierre katkaistaan yhteisössä (2.4.2012)

Erik Häggman: Kun lääke ei toimi, voidaanko syyllistää potilasta? Nuorten syrjäytymiseen on monia syitä. (5.3.2012)

Lue myös Sami Myllyniemen, Leena Suurpään ja Tommi Hoikkalan kirjoitus Nuorten äänen on kuuluttava tilastojen alta. (Helsingin Sanomat, 10.2.2012.)

YUNET-opiskelijoiden kommentit (Nuorisotutkimuksen uusia suuntauksia -verkkokurssi)

Ryhmä 1

Ryhmä 2

Ryhmä 3