Nuorisotyö 2010-luvun Suomessa

Kolumnisarjan on toimittanut Petri Cederlöf. Hän toimii opetusministeriön rahoittamana nuorisotyön tutkijana Humanistisessa Ammattikorkeakoulussa ja tutkimuksensa lomassa hän houkuttelee alan toimijoita ruohonjuuritasolta hallinnon portaille tarttumaan kirjoittajakutsuun ja kirjoittamaan oman näkemyksensä tälle areenalle! Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan kolumnin tai kaipaat kirjoitusta tietystä näkökulmasta, ota rohkeasti yhteyttä (petri.cederlof (at) humak.fi)!

1. Kannattaako nuorisotyötä tutkia? Missä muodossa ja miten tutkimustietoa kannattaa julkaista ja levittää ja kenelle se ensisijaisesti tulisi suunnata?

2. Mikä on nuorisotyön asema yhteiskunnallisten uudistusten puristuksessa? Mitä toimintahaasteita uudet puitteet synnyttävät? Miltä näyttäytyy nuorisotyö 2010-luvulla kuntauudistusten ja ikärakennepaineiden keskellä?

3. Mitä on nuorisotyön merkitys?


22.8.2011

Kesäpurtavaa 2: Onko nuorisotyöstä edes perustietopohjaa? * Petri Cederlöf

9.6.2011
Kesäpurtavaa 1: Rakenteilla ja toimintaedellytyksillä hämmentäminen – normaalitila jota ei enää huomaa, ei jaksa? ' Petri Cederlöf

21.1.2011
Nuorisotyön voimavarat Suomessa 2: rahat
* Petri Cederlöf

25.10.2010
Nuorisotyön voimavarat Suomessa 1: ihmiset * Petri Cederlöf

25.10.2010
Yleisnäkymiä nuorisotyön asemaan * Petri Cederlöf

11.5.2010
Lisää linjauksia lasten ja nuorten palveluihin? * Petri Cederlöf

22.3.2010
Rakennetaan, rakennetaan… * Petri Cederlöf

22.3.2010
Nuorisotyö kouluissa: Hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja kasvun tukea * Tanja Leppä