Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka

Millaisia tutkimuseettisiä erityiskysymyksiä ilmenee, kun tutkimuskohteina ovat lapset ja nuoret? Mitä saa tutkia, mitä ei? Millaisia lupamenettelyjä tarvitaan? Millaisiin käytännön eettisiin ongelmiin tutkijat ovat törmänneet? Kuka antaa suostumuksen tutkimukseen, kuka tutkimusta tulkitsee, minkälaisia aineistoja – esim. rekistereitä, haastatteluita, historiallisia aineistoja – voi tutkia ja jatkokäyttää?

Alaikäisten kohdalla kysymys suostumuksesta on tärkeä: kuka on oikeutettu ja pätevä antamaan suostumuksensa lapsen tai nuoren osallistumisesta tutkimukseen? Miten pieni lapsi voi ilmaista suostumuksen?

Nuorisotutkimukselle on ollut keskeistä tutkimuksen oikeutuksen hakeminen nimenomaan tutkittavilta nuorilta itseltään, ei esimerkiksi huoltajilta. Ovatko eettiset valinnat ovat viime kädessä tutkimus- ja tapauskohtaisia? Voiko tiukkoja ikärajoja tai yleispäteviä ohjeita antaa?

***
Klaus Mäkelä (28.4.2010)
Eettinen ennakkosäätely ja nuorten oikeus osallistua tutkimuksiin»

Arja Kuula (6.5.2010)
Aineiston arkistoinnin etiikka

Harriet Strandell (6.5.2010)
Lasten tutkimuksen etiikka tiedon tulkinnan kannalta: Samanlaista vai erilaista verrattuna aikuisten tutkimukseen?

Johanna Olli (18.5.2010)

Tieteen vapaus vai tutkittavan turvallisuus?

***
Lisätietoja
Hanna Lagström, Tarja Pösö, Niina Rutanen & Kaisa Vehkalahti (toim.)
Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka
Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 101. ISBN 978-952-5464-64-1. Nidottu, 244 s., hinta 28 €.

tilaukset@nuorisotutkimus.fi, puh. 020 755 2653.